Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт»    (далі - «Сайт»), а також умови подання проєктів Авторами, за яких їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

1. 

Терміни та визначення

2. 

1. Електронна система «Громадський проєкт» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету (бюджету участі), що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктів для голосування, електронного голосування за проєкти, зв'язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проєктів та містом.

2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це механізм залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі через подання проєктів та участі у громадському голосуванні за такі проєкти, переможці якого фінансуватимуться  за рахунок виділеної частини бюджету міста.

3. проєкт  – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) вартість проєктів складає до 50.000 грн.

4.       Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

5.       Автор - Користувач сайту, фізична особа, , який подав власний проєкт в будь-якій формі і задовольняє критеріям відбору авторів проєкту.

6.       Голосуючий - Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України віком від 14 років,  який зареєстрований та/або проживає на території м. Балаклія, що підтверджується офіційними документами (паспортом, довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті),  який віддав свій голос за проєкт (за допомогою електронної системи).

7. Конкурс – процес визначення проєктів-переможців. Терміни конкурсу визначаються Координаційною радою з питань громадського бюджету (бюджету участі).

8. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Бланком-заявою проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету міста).

9. Бланк-заява – офіційна форма заяви проєкту, що містить відомості про автора, опис проєкту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проєкт.

10. Голосування – процес визначення жителями проєктів-переможців серед поданих проєктів шляхом голосування в електронному вигляді (у Системі).

11. Результати голосування – підраховані голоси подані за кожен з проєктів відповідно до отриманих голосів в результаті голосування у Системі і на їх основі рейтинг проєктів в адміністративній панелі. 

12. проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної на поточний рік.

13. Головні розпорядники коштів – Балаклійська міська рада, управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвиток інфраструктури міста. які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.

14. Адміністрація Сайту – виконавчий комітет Балаклійської міської ради.

 

2. Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.   Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.    Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.   Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.  Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.   При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9.   Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11.   З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 


3. Конкурс

1.   Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.   Організатором конкурсу виступає Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету участі). Вона має право відмовити в участі, визначити остаточного переможця та реалізувати проєкт.

3.   Для забезпечення якості та прозорості виконавчий комітет Балаклійської міської ради залучає Кординаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету участі), у склад якої входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та представники громадськості, депутатського корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти тощо.

4.   Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету участі)  розглядає проєкти, після чого вони висуваються на голосування.

 

4. Реєстрація

1.    Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.

2.      Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.  Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.  Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5.    Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проєктів

1.    Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.

2.  Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.   Автор повинен зібрати підписи по проєкту 20 осіб (крім Автора) та додати до проєкту список підписів.

4.  Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

5.   Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

6.  Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проєктів

1.  Координаційна рада з питань громадського проєкту (бюджету участі) залишає за собою право відхилити проєкт на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку, якщо:

1. 

Зібрано менше необхідної кількості підписів за проєкт.

2. 

3. 

проєкт не відноситься до жодної з категорій проєктів за класифікатором.

4. 

5. 

Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.

6. 

7. 

Реалізація запропонованого проєкту порушує чинне законодавство України.

8. 

9. 

Реалізація проєкту передбачена у межах землі, що не належить до комунальної власності.

10. 

11. 

Реалізація проєкту порушує права третіх осіб.

12. 

13. 

проєкт запланований на більш ніж один календарний рік.

14. 

15. 

Реалізація проєкту порушує права інтелектуальної власності.

16. 

17. 

проєкт не може бути технічно реалізований.

18. 

19. 

 проєкт носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.

20. 

2. проєкт не відповідає напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублює завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік

3. проєкт передбачає виключно розробку проєктної документації.

4. проєкт передбачає залучення для його реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету.

5. проєкт містить ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

6. Реалізація проєкту не належить до компетенції виконавчих органів  Балаклійської міської ради.

7. проєкт не відповідає Стратегії розвитку міста та Генеральному плану міста Балаклія, іншій містобудівній документації.

8. проєкти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в електронному виді.

9. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проєкту до голосування.

 

7. Голосування

1. Голосування за проєкти здійснюється шляхом електронного голосування у Системі.

2.  Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або посвідки на постійне місце проживання.

3. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

4.Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проєкт у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

8. Реалізація проєкту

1.   У разі, якщо проєкт автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет міської ради реалізує даний проєкт за рахунок бюджетних коштів в поточному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проєкту, узгодженого Координаційною радою з питань громадського бюджету (бюджету участі).

2.   Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проєкту.

3.   У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

4.  Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

5.   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

6.  Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

7.      Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

8.      Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.  Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.   Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.